7563091_xlמדע האירידיולוגיה מאפשר לבעלי ההכשרה המדעית המתאימה לאבחן את מצבו של נבדק או מטופל באמצעות שיטות שונות בעלות מכנה משותף מרכזי אחד.

המכנה המשותף המרכזי הוא הסתכלות על העין האנושית ובפרט על האיריס, הקשתית, בכדי להסיק מכך אודות רבדים שונים במצב הגופני, הרגשי או הנפשי. טכניקות האבחון המרכזיות והעיקריות הן שתיים – הראשונה היא אבחון על פי מפות קשתית והשנייה היא אבחון על פי קונסטיטוציות.

שיטות שונות ומשלימות

כדי להבין מדוע קיימת שיטת אבחון על פי מפות קשתית לצד שיטה שונה, של אבחון על פי קונסטיטוציות, ניתן לראות את הטכניקות הללו כטכניקות משיקות או משלימות. אבחון על פי קונסטיטוציות נועד לספק תמונת מצב כללית של הנבדק. בשיטה זו מקבלים פחות מענה על השאלה האם המטופל סובל עכשיו, ברגע זה, מבעיה כזאת או אחרת אלא מהי הנטייה הכללית שלו לסבול מבעיה בריאותית או רגשית.

ניתן לראות את שיטת האבחון על פי קונסטיטוציות כבחינה של פוטנציאל גנטי לפתח סוגים מסוימים של כאבים, חולשות, מיחושים, קשיים רגשיים, מועקות ומחלות. לעומת זאת, שיטת האבחון על פי מפות הקשתית נועדו לספק מענה מדויק אודות בעיה או ליקוי שקיימת ברגע האבחון עצמו. יתרה מכך, אבחון על פי מפות הקשתית יכול בהחלט לספק תשובה לגבי רמת החומרה או אופי התפתחות המחלה ברגע מסוים. אם למשל מאתרים באמצעות קונסטיטוציות שלנבדק יש נטייה לסבול ממחלת לב, הרי שבאמצעות בחינה מוקפדת של מפת הקשתית ניתן יהיה להסיק האם קיים כבר נזק ואם כן – באיזו מידה.

מעניין לציין שלא כל מי שעוסק באבחון בגלגל העין הינו בעל ניסיון קליני מקיף בשתי שיטות האבחון אולם יש גם כאלה שרכשו ידע מקיף הן באבחון על פי מפות הקשתית והן באבחון על פי קונסטיטוציות. בנוסף, יש לדעת שיש גם דרכי אבחון נוספות ומשלימות כגון כאלה שמתמקדות באזור המכונה לובן העין ויש כאלה המייחסים חשיבות לצבע ולגוון של העין ולשינויים שונים שניכרים בצבע.

מפת העין – מפת הגוף

אבחון מצבו של המטופל בהתאם למפות הקשתית מבוסס על עובדה מרתקת וחשובה מאין כמוה. עובדה זו היא שכל אחד ואחד מאברי הגוף וכל אחת ואחת מהמחלות, הליקויים ואפילו הטראומות הנפשיות, כולם מקבלים ביטוי בקשתית העין של האדם. בתוך כך, תצפית מקרוב ובהגדלה של קשתית העין מאפשר לזהות אי סדירויות, לקויות מבניות וכתמים שונים המצביעים על קיומה של בעיה ועל מצב החומרה שלה.

לאחר התייחסות מדוקדקת לקשתית של הנבדק בהתאם למפה של תסמינים ומחלות, ניתן להתמקד בלב הבעיה ולטפל בה. כך, אין צורך להעניק טיפול זמני שמתייחס לסימפטום בלבד. כך, ניתן למצוא מזור מבעוד מועד, בלי להמתין להחמרה נוספת. זאת בזכות האפשרות לאתר ליקויים ומחלות גם בשלבים מוקדמים, עוד לפני שקיימים סימפטומים ברורים.

מה אומרת העין

כדי להבין יותר על מה שמספרת לנו העין, הקשתית והקונסטיטוציות, נסביר בקצרה על אזורים שונים בקשתית ועל המשמעות שלהם בבחינת איברי הגוף ומחלות שונות. למשל, מרבית האירידיולוגים מסכימים על שהחלק העליון של הקשתית מורה על אזור המוח. ברזולוציה גבוהה יותר ניתן למצוא אזורי משנה שמתמקדים בחלקי המוח כגון המוחה הגדול, המוח הקטן, התלמוס וכדומה.

מימין לאזור הקשתית שמספר על מצב המוח קיים האזור המתמקד באזור הצוואר ובכתפיים. באזורים אחרים של הקשתית יש חלק מובחן שמספר על חולשה או חוזק של אזורים כמו הכבד, הכליות, העור, הגונדות (אברי הרביה) וכן הלאה.

דילוג לתוכן